Helicoptera

Ako sme sa blížili ku dotyčnému cieľu, pilot, pôvodom Angličan, čoraz menej rozprával... až nakoniec úplne zmĺkol a koncentroval sa už len na skalu... Musel si najprv dokonca urobiť dva mentálne“ obhliadkové okruhy, kedy sa asi vážne zamýšľal, či sa nejdeme rovno zabiť... Charles ho však presvedčil, že je to OK, raz už priam artistický letecký výkon zvládl – tak to predsa musí dokázať znova!
Foto: M. Majerčák
 


Copyright © Marian Majerčák