Sekundární výplně cueva Brewer

Text: Marek Audy, Charles Brewer, Roman AubrechtV jeskyně jsme nalezli řadu nových doposud nepopsaných mineralogických útvarů, křemité stalaktity i jiné různorodé formy sekundární křemité výplně. Tvarově pestré speleotémy jsou tvořené výhradně kryptokrystalickými odrůdami SiO2, vylučujícími  se především z přesycené kondenzované a jen vzácně také ze skapové vody. Na tvorbě řady speleotém se podílejí nemalou měrou také mikroorganizmy. Podle svého charakteristického tvaru i zabarvení jsme postupně tyto sekundární výplně pojmenovali jako: žampióny, mnichy nebo černé korály.

+

Unikátním nálezem byly opálové stalaktity i stalagmity v prostoru horních partiích megadómu Karen i Fany s délkami až k jednomu metru. Teorie, že opálové sekundární výplně jsou průvodním jevem především hydrotermálního krasu byla vyvrácena. Z vlastních zkušeností z křemencového endokrasu venezuelských tepui Roraimy i Chimanty dnes víme, že jsou zde zcela běžným jevem.

Základním stavebním prvkem při vývoji několika typů speleotém jsou pavoučí sítě, přesněji shluky poškozených starých pavučin. Srážením minerálního obsahu krasové vody na neustále obnovovaných pavoučích vláknech vznikají velmi atraktivní tvary. Vedle kondenzace aerosolu z vodopádů jsou důležitými faktory jejich růstu (často antigravitačního), výpar, proudění jeskynního vzduchu i poměrně vysoká teplota okolí (cca 15 °C).

Ve vyšších, hydrologicky klidných etážích jsme vedle "pavoučích krápníků"  pozorovali i obrovské bílé koule "Champignones" o průměru až půl metru, podobné nickamínkovým povlakům v karbonátových jeskyních u nás v Evropě. Na jejich vzniku se podílejí jednobuněčné organizmy - sinice, zřejmě rozsivky.


Rozsivky jsou totiž obaleny schránkou zvanou frustula, která je složena z polymerizovaného oxidu křemičitého (s vodou). Krystalická struktura je stejná jako u opálu, což koresponduje s našimi rentgenovými výsledky i snímky z elektron. mikroskopu.
+

Výsledný minerál (organogenní silicit) je znám pod názvem diatomit* (křemelina). Je pórovitý, lehký, objemová hmotnost 200 až 900 kg/m3. Champignones proto plavou na vodě.  Tuto teorii však musí ještě exaktně dokázat specialisté. Většina známých rozsivek žije ve vodním prostředí, kolonie sinic v cueva Brewer naopak na vzduchu i když o vysoké vlhkosti.


*V technice se používá k filtračním účelům, tepelné i zvukové izolaci a k výrobě lehkých stavebních prvků. U nás se těží v jižních Čechách u Ledenic a Borovan.