Íránský solný kras – jeskyně 3N - nejdelší solná jeskyně světa

Iranian Salt Karst – 3N Cave - the World Longest Cave in Salt

NAMAK 2006 - výsledky české expedice do solných jeskyní jižního íránu

Schéma vzniku solného pně - diapiruPřed více než půl miliardou let se ve zkoumané oblasti nacházela rozsáhlá bezodtoková sníženina v zemském povrchu. V suchém a teplém klimatu zde docházelo k usazování mnoha set metrů mocných poloh solí. Po další desítky milionů let se na solné uloženiny usazovaly souvrství vápenců, pískovců, ale také vulkanické horniny. Tímto způsobem se sůl v podloží postupně dostala mnoho kilometrů pod zemský povrch. Díky vysokým a nerovnoměrným tlakům, které panují v takových hloubkách, plasticitě a nízké hustotě, začala sůl zvolna vystupovat k povrchu ve formě obřích podzemních solných sloupů – pňů. Po dosažení povrchu vytvořily pně solná pohoří zhruba kruhovitého tvaru o průměru až 17 km a výšce i několika set metrů nad okolní terén.


© Bruthans&FillipiRozlišení: 786 x 719

Informace o velikosti fotografie může být zkreslená. Originální snímky mohou být s vyšším rozlišením. V případě zájmu o využití fotografie se informujte u autora. [more ...]

Fotografie Marek Audy – audy@speleo.cz