Íránský solný kras – jeskyně 3N - nejdelší solná jeskyně světa

Iranian Salt Karst – 3N Cave - the World Longest Cave in Salt

NAMAK 2006 - výsledky české expedice do solných jeskyní jižního íránu

HormozSvětově unikátní solný kras s množstvím jeskynních systémů bohatě zdobených krápníky, obřích závrtů, slepých údolí a propastí, se nachází v jihozápadní části pohoří Zagros a na ostrovech v Perském zálivu v Íránu. Zagros je rozsáhlé vrásové pohoří s vrcholy až přes 4 000 m. n. m. s velkým množstvím solných pňů (diapirů). Intenzivně byly zkoumány tři solné pně: Hormoz na stejnojmenném ostrově a Namakdán na jz. okraji ostrova Kešm (Qeshm). Oba ostrovy se nacházejí v blízkosti přístavního města Bandar-e Abbas. Poslední je peň Džahání (Kuh-e Jahani), který se nachází ve špatně dostupné oblasti jižně od města Firuz-Abad (jv. od Šírázu). V průběhu let 1998-2006 zde byly objeveny a zdokumentovány první a pátá nejdelší jeskyně v soli na světě (jeskyně 3N, délka 6580 m, jeskyně Ghár-e Danešjů, délka 1909 m). Na snímku je střed solného pně Hormoz. Z červených sedimentárních hornin překrývajících sůl (tzv. caprock), vystupují riolitové kopce. Z dálky bílé vrcholy připomínají zasněžené hory. Na Hormozu není žádný zdroj srážkové ani spodní sladké vody. Podloží celého ostrova je ze soli.


© Marek AudyRozlišení: 6977 x 8372

Informace o velikosti fotografie může být zkreslená. Originální snímky mohou být s vyšším rozlišením. V případě zájmu o využití fotografie se informujte u autora. [more ...]

Fotografie Marek Audy – audy@speleo.cz