Page 15 / 39
Previous index Next
Mesačný tieň

Mesačný tieň

Vyzývam týmto orgány SSS jej predsedu a výbor aj ostatné jeho sekcie aby sa vec začala okamžite a neodkladne riešiť, lebo to čo sa dnes deje je našou spoločnou HANBOU!!
... My speleológovia predsa nie sme škodná!