Brány do ztraceného světahttp://audy.speleo.cz/bocas.pdfshapeimage_1_link_0
 
 

Brány do ztraceného světa

Marek Audy


Venezuelské Stolové hory - indiány nazývané tepui se vypínají svými křemencovými stěnami nad hustými pralesy v povodí řek Caroní, Orinoka, Essequibo a jejich přítoků. Kolmé, až převislé skalní  stěny jsou často vysoké i přes tisíc metrů. Vrcholová plata jsou jen obtížně přístupná, často jen s pomocí vrtulníku. Tepui jsou součástí Guayanské vysočiny - pohoří, které je považováno za jedno z nejstarších na světě. Do světového podvědomí se vysočina dostala díky románu A. C. Doyla - Ztracený svět.

Rostliny na stolových horách se vyvíjely po mnoho miliónů let zcela izolovaně a jsou endemické i v rámci jednotlivých tepui. Křemencové podloží neposkytuje dostatek živin, proto jsou často masožravé.

Také živočichové jsou zde unikátní. Výzkum herpetofauny stolových hor přináší stále nové exkluzivní druhy.

Vedle vědeckého výzkumu je největším lákadlem nejvyšší vodopád světa Salto Angel (979 m) na Auyán tepui nebo nejmohutnější propasti světa na stolové hoře Sarisariňama.

Objednejte si knihu za 500 Kč + poštovné na: audy@speleo.cz

Gates to a lost world

Marek Audy


The table mountains of the Guyana highlands are one of the least explored places in the world thanks to their inaccessibility. The local Indians call these mesa “tepui” and consider them to be the home of the gods. The area of the Guyana highlands reaches almost 1 million km2 and is roughly demarcated by the flow of the Orinoco from the north and the Amazon to the south. In political terms, these highlands are part of three countries – Brazil, Venezuela and Guyana.

Most highland plateaus are only accessible for scientific expeditions with the aid of a helicopter.

A mixed Czech and Slovak expedition discovered the Cueva Ojos de Cristal (Crystal eyes) cavein 2002 on Roraima tepui. The quartzite cave of Cueva Ojos de Cristal was different from all quartzite locations presented until then. The labyrinth of wide fluvial corridors was documented by the Czechs and Slovaks over the course of 2003 - 2005 to a distance of 8.2 km. The Cueva Ojos de Cristal system to the south of Roraima tepui makes up the longest cave system found in quartz rock in the world. Discovery of the Cueva Ojos de Cristal cave was an historical turning point in the understanding of karst phenomena in quartz rock.

The entrance to the Sistema de la Araña cave  was located in the Chimanta massif by Charles Brewer Carías in 2005. It was explored by a Czech group during an international expedition in 2007. All development stages of quartz caves were discovered in this location. A complete hypothesis for the development of the quartz karst phenomena in the Guyana highlands was expounded on the basis of the findings from this cave.


Sample chapter