Champignones

Obrovské bílé koule "Champignones" o průměru až půl metru jsou podobné nickamínkovým povlakům v karbonátových jeskyních u nás v Evropě. Na jejich vzniku se podílejí jednobuněčné organizmy - sinice, zřejmě rozsivky. Rozsivky jsou totiž obaleny schránkou zvanou frustula, která je složena z polymerizovaného oxidu křemičitého (s vodou). Krystalická struktura je stejná jako u opálu, což koresponduje s našimi rentgenovými výsledky i snímky z elektron. mikroskopu.
Výsledný minerál (organogenní silicit) je znám pod názvem diatomit* (křemelina). Je pórovitý, lehký, objemová hmotnost 200 až 900 kg/m3. Champignones proto plavou na vodě. Tuto teorii však musí ještě exaktně dokázat specialisté. Většina známých rozsivek žije ve vodním prostředí, kolonie sinic v cueva Brewer naopak na vzduchu i když o vysoké vlhkosti.
 


Copyright © Marek Audy