Cascada de las Araňas

Až při třetí výpravě, za nižšího vodního stavu, jsme sestoupili do freatického pokemonu Pavoučího vodopádu.
Odměnou nám byl překrásně modelovaný segment chodby, který ústil vodopádem Guerrero do jezera v Gran Salón Barrio.
Malebnost prostor pod Cascada de las Araňas je minimálně stejná jako v chodbě nad vodopádem.
 


Copyright © Marek Audy