Topofil

K zaměření hlavního polygonu jsme používali dvou technologií: Topofil Vulcain a laserový dálkoměr Leica Disto v kombinaci se sklonoměrem a kompasem.
 


Copyright ©