Tábor

Stan postavený na plochém křemencovém bloku 60 m hluboko ve vstupním portálu jeskyně.
foto: Charles Brewer Carías
 


Copyright © Charles Brewer