Ojos de Cristal Stalaktity

Když jsme našli tyhle černě zbarvené speleotémy, domnívali jsme se, že vznikaly s přispěním nějakých mikroorganizmů. Vzorky přivezené Tomášem Charvátem o půl roku později však ukázaly, že se jedná výhradně o oxidy křemíků.
 


Copyright © Marek Audy