Kukenan-tepuy

Kukenan-tepuy
Najmladšou časťou skupiny Roraima je súvrstvie Auyantepuy. Je zložené hlavne z kremenných pieskovcov, výrazne menej arkóz; geomorfologicky formuje stupne alebo steny (klify), 300–700 m vysoké a ploché stolové hory. Je ekvivalentom súvrstvia Matauí.
Tomuto súvrstviu prislúcha aj celá doska Roraimy, ktorej základ ako takej až do dnešnej podoby izolovanej tepuy začalo zvetrávanie formovať od kriedy
 


Copyright © Marek Audy