El Hotel Guacharos

Hotely jsou na Roraimě nazývány skalní převisy, pod kterými lze přenocovat a ukrýt se před každodenním deštěm. Hotel Guacharo je nejkrásnějším kempem, jaký si duše trempa romantika vůbec může představit. Převis disponuje místem i pro 8 stanů a dostatkem krytého prostoru pro táborový život. Slunce sem svítí jen ráno a večer; horké polední je odstíněno převisem. Od pustého povrchu Roraimy je bivak oddělen pásem exotické zahrádky bonetií, bromélií, cykasů, thylandsií a dalších endemitů. Své jméno hotel dostal podle vzácných ptáků, hnízdících ve stěnách rozměrných jeskyní tropických částí Latinské Ameriky. Kdysi údajně obývali i velkou vstupní části jeskyně, vedoucí z hotelu do nitra Roraimy, o čemž svědčí i pár hliněných hnízd, která jsme zde našli.
 


Copyright © Marek Audy