Amfiteátr před Ojos de Cristal

Ponorné slepé údolí před cueva Ojos de Cristal. Zde, na místě, kde se stýká cesta s oblohou nám se Zolem bleskla první myšlenka. Za pár minut jsme již poprvé stáli v jeskyni Krystalové oči.To byl únor 2002 a jeskyně v křemencích byly do té doby známé jen jako tektonické pseudokrasové pukliny.
Foto B. Šmída


Copyright ©