Cueva Ojos de Cristal

Do šířky sto metrů od hlavního tahu Ojos de Cristal se rozprostírá nekončící síť paralelních chodeb. Přes Paralelky vedou cesty do sousedních jeskyní Mischel a Guácharos


Copyright ©