Cueva Ojos de Cristal

Sekundární výplně jeskyní na Roraimě nejsou tak pestré a tak vyvinuté jako v Cueva Brewer na Chimantě.
Jedná se ale také o biospeleotémy. Na snímku jsou stalaktites de Arañas vznikající dominantně kondenzací nasyceného roztoku kyseliny křemičité na pavoučích vláknech.


Copyright ©