Úvod../../../../index.html

Nejdelší solná jeskyně světa

Komentované promítání z pouštní krajiny Perského zálivu, z unikátních solných krasů i o obyvatelích, kteří zde tisíce let bojují s drsným horkým a suchým klimatem.

Jeskyně Tří naháčů

Název jeskyně 3N pochází z českého názvu Tři naháči. V době svého objevu bylo ale pro perské vědecké kruhy slůvko naháč příliš vulgární. Po dlouhých diskuzích s  českými objeviteli, kteří chtěli pochopitelně zachovat původní název, došlo ke kompromisnímu přepisu názvu na Cave 3N.


Fotky ze slavné expedice Namak 2006, kdy se podařilo prolongovat na nejdelší solnou jeskyni světa:

http://audy.speleo.cz/Iran


Další info o poslední expedici Namak 2014 v aktualitě na našich stránkách:

http://audy.speleo.cz/foto/Aktuality/Entries/2014/5/5_3D_film_Expedice_Namak_2014.html


Sůl - Namak

Souběžně s prvními českými objevy solných jeskyní v roce 1998 bylo založeno sdružení studentů geologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy pod názvem NAMAK. V současné době volně sdružuje geology a speleology, kteří se věnují výzkumu solného krasu v Íránu. Na výzkumu solných pňů čeští vědci spolupracují s kolegy oddělení Věd o zemi z Univerzity v Šírázu.

Nejdelší solná jeskyně  světa. Jeskyně tří naháčů

Životodárné cisterny “Anbór” na pobřeží Perského zálivu nedaleko solného pně Chirú

Šéf expedice Michal Filippi