Úvod../../../../index.html

První mapa Lago Parima od Waltera Raleigha. Pozor, jih je nahoře.

Doktor Jiří Urban poznámky v lodníkově mapě přeložil (po konzultaci s lipským historikem) pro knížku Domino. Dnes již zesnulý Jirka Urban