Úvod../../../../index.html

Rijeka Crnojeviča.

Zde stávalo královské město Oboda s první tiskárnou na Balkáně

Svítání pod monastírem Kom. Ibisi a pelikáni dnes nepřiletěli.

Mohutná vývěrová jeskyně Obodská

Albánská ves Kaštanová na jihu Černé Hory