Úvod../../../../index.html

Route 66

“Šedý zaprášený automobil, stojící na dvorku přede dveřmi vynikal kouzelně v tomto světle, v této přepjaté plastičnosti, jaká bývá při pohledu do stereoskopu.”

John Steinbeck, Hrozny hněvu

The photographers: 

Benjamin Gischer, Bostjan Vrviščar, Chris Howes, Csaba Egri, Daniel Lee, Dirk Stoffels, Franz Lindenmayr, Jerome Clissen, Justin Wilkinson, Kohei Noike, Marek Audy, Richard Bouda, Matej Zalokar, Metin Albukrek, Mojča Vrviščar Zazula, Peter Gedei, Philippe Crochet, Sarolta Borzsak, Satoshi Goto, Silvia Arrica, Vincent Gerber


The assistants: 

Aaron Joseph Stockton, Annie Guiraud, Emine Azak, Honoka Nishikido, Judith Calford, Libor Lanik, Miha Staut, Murat Eğrikavuk, Sota Tabu, Takashi Murakami, Takeshi Murase, Turgay Gönülalan, Véronique Korosmezey, Yuki Isono, Yukiko Nakagomi


The organizers: 

Dan Legnini, George Veni, Kevin Downey, Marta Thompson, Norm Thompson, Pat Seiser, Peter Jones, Arthur Palmer,  Peggy Palmer, Adam Zipkin, Barb Bentzin, Bob Montgomery, Cyndie Walck, Jamie Moon, Janice Tucker, Jim Goodbar, Joel Laws, Kathy Peerman, Steve Peerman, Ken Bailey, Ken Harrington, Keneth Ingham, Mary Gratsch, Pete Miller, Michael Queen, Mike Mansur, Pat Cicero, Phyllis Boneau, Scott Christenson, Walt Vennum, Wayne Walker

Jeskyni Secret Cave v evaporitech  nám ukázal jeden z nejlepších světových jeskynních fotografů Kevin Downey (na snímku), vydavatel a jeden z hlavních autorů legendarní knihy Lechugulla - Nejkrásnější jeskyně světa.

Fotogalerie USA 2018

Několik fotek ze setkání ICPM i z cesty na západ

4th International Cave Photographers Meeting

Carlsbad, New Mexico, 21-28 April 2018

V pořadí čtvrté mezinárodní setkání jeskynních fotografů se odehrálo v nejznámější krasové oblasti USA – v horách Guadalupe – Carlsbad.

Největším zážitkem v průběhu společensky nabitého týdne bylo bezesporu setkávání s osobnostmi speleologie a jeskynní fotografie z celého světa.
Dostatek jídla, piva i vína a obětavost domácích jeskyňářů utlumoval komplikace s úředním šimlem: nepochopitelným (ne)udělováním permitů ze strany správy parku a nic neřešící dekontaminace z důvodu White Nose Syndrome. Stejně jako jsme akceptovali islámské přikázání o zahalování jeskyňářek v podzemí Íránu, přistoupili jsme i na pavědeckou dekontaminaci spór houby Pseudogymnoascus destructans, která oslabení imunity amerických netopýrů způsobuje. (Spory odolají i vysokým teplotám a dekontaminace je i v kontextu 2 milionů nedekontaminovaných návštěvníků Carlsbad cavern za rok, absolutním nesmyslem.

Holt jinej kraj - jiné náboženství.


Další setkání ICPM5 se připravuje 2020 v Japonsku.


WEB 4th International Cave Photographers Meeting Carlsbad 2018:

http://icp2018.keninghamphoto.com


Psali o setkání, fotogralerie kolegů:

http://www.philippe-crochet.com/nouveautes/details/285/speleo-usa-nouveau-mexique-avril-2018

http://icpm-su.1gb.ru

https://www.dropbox.com/sh/0pkim3y9rlu8svy/AADRpscK8MpxEFROQ7-sEbmpa?dl=0

Kaňon Chaco


Po slavnostním ukončení setkání jeskynních fotografů v  Carlsbadu (viz níže) jsme se vydali po slavné šestašedesátce na západ. Magické místo ležící v severovýchodním cípku Nového Mexika jsme nemohli vynechat. Je to jedna z největších záhad Severní Ameriky –  kaňon Chaco.

Pouštní údolí bylo osídleno neznámou kulturou někdy kolem roku 700 našeho letopočtu. Mystická kamenná města jsou postavena ve více patrech na ploše několika desítek kilometrů. Precizně postavené zdi jsou rozmístěny podle předem určených a vyměřených architektonických návrhů. Vesnice obvykle zachovávají půdorys ve tvaru půlměsíce, což je nejlépe patrné při pohledu na nejzachovalejší “Pueblo bonito”. Jednou z největších záhad jsou tzv. kivy – kruhové stavby o průměru 5 až 20 m, zahloubené pod okolní terén, podlaha těchto kiv je vydlážděna tajemnými obrazci, vyzděnými jámami a zídkami. Okultní účel kiv je pouze spekulací. Dnes neznáme dokonce ani jméno původní kultury. Název Anasazijové jim až později dali Navahové. O prastaré kultuře Anasazijů se totiž nedochovaly žádné písemné záznamy. Zánik měst byl velmi rychlý. Proběhl během několika desítek let. Klimatologové na základě výzkumu klimatických změn v oblasti vyslovili hypotézu, že Anasazije zničila suchá perioda, která sem opakovaně přichází zhruba jednou za 500 let.

Kaňon Chaco je právem na seznamu kulturního dědictví UNESCO...

Národní park Carlsbad (Guadalupe)


Tato oblast je z geologického hlediska zajímavá a po stránce geneze jeskyní raritní. Jeskyně tu totiž vznikají jinými procesy. Snad i proto je přes 100 km dlouhá jeskyně Lechuguilla v této oblasti považována za nejkrásnější jeskyni světa.

Jeskyně zde totiž vznikají za pomoci kyseliny sírové. Z usazenin pánve na východě Nového Mexika a v západním Texasu přichází výrony sirovodíku do vápencové bariéry pohoří Guadalupe. Sirovodík H2S reaguje s meteorickou vodou na kyselinu sírovou H2SO4, která docela agresivně rozpouští vápenec CaCO3. Sekundárně se díky stejnému procesu v jeskyních tvoří nádherné sádrovcové speleotémy .

Takto vzniklé jeskyně známe ještě v Turkmenistánu nebo Íránu. Náš průvodce – legendární americký karsolog Arthur Palmer tyto procesy poprvé popsal právě odsud.

Setkání se zúčastnilo kolem 60-ti lidí z celého světa včetně organizátorů.

Pueblo bonito ve tvaru půlměsíce v kaňonu Chaco. Tajemná zaniklá civilizace severní Ameriky.