Grafické práce, DTP

Tel.: 724 002 392 

e-mail: audy@speleo.cz

Home

 

brožury

letáky

pohlednice

knihy

kalendáře

katalogy

Elektronické publikace

Sazba

ofsetový nebo digitální tisk za přijatelnou cenu

grafice se věnujeme 30 let

Kompletní servis:

loga

grafické manuály

mapy

pictogramy

schemata

layout publikací

konverze 2D na 3D

Grafika

produktová fotografie

skeny, retuš, korekce

skleněné desky digitalizace

negativy a diapozitivy

vlastní fotobanka

letecká fotografie

stereofotografie


Fotografie