Přednášky, promítání, 3D film

Home

 

Foto Audy,  Tel.: 724 002 392  e-mail: audy@speleo.cz

Velkoformátové fotografie - DTP  studio: Jedovnice, Tyršova 332

3D brýle budou zapůjčeny na místě.

Stereovizuální efekt (tzv.3D) je realizován na principu pasivní polarizace.


Při našich projekcích dbáme na správnou paralaxu. Divák by tak neměl při sledování pociťovat nepříjemné pocity nebo dokonce nevolnost. V opačném případě vracíme vstupné.


Stereoskopická pravidla bohužel u mnoha tzv. 3D projekcí nejsou dodržena.

Exemplárním příkladem hygienického zločinu je např. film od  Ministerstva Životního prostředí prezentovaný v Domě přírody Moravského krasu. Nenechte se podobnými zmetky znechutit.