Guayánská vysočina

Text: Marek Audy, Braňislav Šmída


Kdysi rostl nad Guayánou mohutný les bohatý na ovoce. Lidé. kteří pod nim bydleli něměli hlad, ale museli čekat až ze stromů spadne ovoce. Začali tedy les kácet. Všude tam kam dopadly koruny stromů vyrostla zahrada banánovníků a papájí. Lidé obrovský les úplně vymítili a dnes po něm zbyla jen spousta kamenných pařezů, ze kterých padá tisíc vodopádů. Jsou to slzy poražených stromů ...


Na obrovské ploše předkambrického Guayanského štítu, uprostřed prakontinentu Gondwana se v proterozoiku (před cca 2 mld. let) usazovaly ohromné masy klastických nánosů. Od mezozoika byla tato souvrství formována řadou pratoků, takže v současné době se z nich dochovaly pouze skalnatá věžovitá torza nebo osamocené mesety uváděné v literatuře pod souborným názvem souvrství Roraima. Stolové hory se vypínají ohromnými kolmými až převislými stěnami nad hustými pralesy v povodí řek Caroní a jejích přítoků. Skalní stěny jsou často vysoké přes tisíc metrů, což činí vrcholová plata téměř nepřístupnými. (Východní stěna Cerro Marrahuaka je vysoká téměř 1500 m!) Rozloha náhorních plošin je přitom poměrně veliká, (Např. Cerro Ichún 2500 km2 nebo Macizo del Chimantá cca 1470 km2)


 

První zdolanou stolovou horou Guayánské vysočiny byla Roraima (2810 m n.m.). Její vrcholové plató bylo dosaženo již v roce 1884 vědeckou expedicí, vedenou Sr. Everardem Im Thurn a Harry Perkinsem. Jejich přednášky v Anglii byly natolik zajímavé, že inspirovaly spisovatele A. C. Doyla k napsání světoznámého románu Ztracený svět. Na základě tohoto románu řada vědců ještě na počátku minulého století věřila, že se na izolovaných skalních věžích dochoval pravěký život včetně dinosaurů.

Politicky je Guayánská vysočina součástí tří zemí: Brazílie, Venezuely a Guayány. Rozsáhlou zem ale obývají téměř výhradně původní obyvatelé indiáni - kmen Pemonů. Původní jazyk Pemonů taurepánština dal zemi savan, stolových hor a častých dešťů název. Guayána v taurepánštině znamená - Země vod. Mesetám indiáni říkají tepuy. Tento název se pro místní geologické útvary přenesl do všech světových jazyků. Dnešní nejpopulárnější mesetou je bezesporu Auyán-tepuy. Ta se proslavila nejvyšším vodopádem světa Salto Angel, který je 979 m vysoký.Velká část Guayánské vysočiny je součástí národního parku Canaima.